By for mennesker

Gjennom Urban Vibes tilbyr Ellen de Vibe tjenester som kommentator, foredragsholder, strategisk veileder, og konsulent knyttet til byplanlegging, byutviklingsprosesser og byens arkitektur.

barcode skyline

CV

Ellen Marit Schjelderup de Vibe (født 28. januar 1952) er en norsk arkitekt og byplanlegger, siden 1998 byplansjef i Oslo. Bachelor Science 1973, Bachelor Architecture 1975 og Master of Science Town Planning 1977 De Vibe er utdannet fra University of Wales, der hun tok en Bachelor Sciene i arkitektur i 1973, Bachelor Architecture i 1975 og Master of Science Town Planning i 1977. Hun har arbeidet som plan- og reguleringssjef i Alta, byplansjef i Skien, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet og leder av Statens Byggeskikkutvalg. I november 1998 ble hun utnevnt til sjef for Oslo plan- og bygningsetat.

Fra sommeren 2019 jobber hun som konsulent gjennom Urban Vibes.

Gode digitale løsninger

Prosjekter

Kommer snart...

Gode digitale løsninger

Kontakt

Urban Vibes holder til på Majorstuen i Oslo.

På epost kan du skrive til Urban Vibes på kontakt{a]urbanvibes.no.

Urban Vibes er også tilgjengelig på LinkedIn.